3 years ago

Kraf tangan

kami sekumpulan telah pergi menemuramah seorang pegawai dari perbadanan kraf tangan Malaysia cawangan selangor berkenaan kajian kami mengenai etnik orang asli suku kaum semai.

read more...